Internationale studier har påvist at kønsdiversitet øger omsætningen i virksomheder og organisationer med 41%. Samme positive effekt gør sig gældende, når man medtager andre parametre såsom religion, etnicitet, alder mv.

Det danske arbejdsmarked har de seneste 10 år haft fokus på mangfoldigheden og arbejdet for at rekruttere og ansætte mangfoldigt. Mangfoldighed er dog kun en god forretning, når forudsætninger og rammerne herfor er tilstede.

Det er derfor ikke nok alene at rekruttere og ansætte mangfoldigt. Det er i ligeså høj grad – hvis ikke mere, nødvendigt at kunne anvende forskellene til at gøre en positiv forskel til fordel for innovation, produktivitet og trivsel. Derfor er vi til – nemlig for at hjælpe virksomheder og organisationer med at få en inkluderende arbejdsplads – med øje for forretningen.

Vi tilbyder at måle, hvor mangfoldighedsparat og mangfoldighedsrummende jeres virksomhed er. Læs mere

Gennem workshop om mangfoldighed i virksomheden tilbyder vi håndgribelige værktøjer og strategier for jeres medarbejdere så de kan skabe en inkluderende og rummelige arbejdskultur. Disse værktøjer vil øge trivsel og produktivitet samt innovation i netop jeres virksomhed. Læs mere

Vi brænder for at skabe opmærksomhed omkring mangfoldighed på arbejdsmarkedet og lade de latente potentialer i virksomhederne komme til gavn for samfundet gennem styrkelsen af organisationernes- og virksomhedernes konkurrenceevner.

Vi har et bredt samarbejde med de danske uddannelsesinstitutioner og især universiteter hvor vi tilbyder workshop for studerende med det formål at de indgår et produktivt samarbejde med studerende der ikke ligner dem selv. På lang sigt er udbyttet af disse workshop en positiv effekt på arbejdsmarkedet når disse universitetsstuderende indtræder arbejdsmarkedet.

Mangfoldighedsledelse og kulturformidling er vigtige for virksomheder og organisationer i det postmoderne samfund, hvor disse virksomheder og organisationer i højere grad er dannet af individer med vidt forskellig kultur og baggrund.

Mangfoldighed begrænser sig ikke alene til integration eller etnicitet, men omfatter derimod også nationalitet, religion, alder, race, køn, og etnisk baggrund.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 313 113 79 eller info@mangfoldighedsledelse.dk for at høre mere.