Internationale studier har påvist at kønsdiversitet øger omsætningen i virksomheder og organisationer med 41%. Samme positive effekt gør sig gældende, når man medtager andre parametre såsom religion, etnicitet, alder mv.

Det danske arbejdsmarked har de seneste 10 år haft fokus på mangfoldigheden og arbejdet for at rekruttere og ansætte mangfoldigt. Mangfoldighed er dog kun en god forretning, når forudsætninger og rammerne herfor er tilstede.

Det er derfor ikke nok med at kunne rekruttere og ansætte mangfoldigt. Det er i ligeså høj grad – hvis ikke mere, nødvendigt at kunne anvende forskellene til at gøre en positiv forskel til fordel for innovation, produktivitet og trivsel.

Gennem konkrete analyser, målinger og workshop om mangfoldighed i virksomheden, tilbyder vi udvikling af håndgribelige værktøjer og strategier. Dette vil resultere i en øget trivsel blandt medarbejderne og mere produktivitet samt innovation.

Vi brænder for at skabe opmærksomhed omkring mangfoldighed på arbejdsmarkedet og at lade de latente potentialer i virksomhederne komme til gavn for samfundet gennem styrkelsen af organisationernes- og virksomhedernes konkurrenceevner.

Mangfoldighedsledelse og kulturformidling er vigtige for virksomheder og organisationer i det postmoderne samfund, hvor disse i højere grad er dannet af individer med vidt forskellig kultur og baggrund.

Mangfoldighed begrænser sig ikke alene til integration eller etnicitet men omfatter derimod nationalitet, religion, alder, race, køn, og etnisk baggrund.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 313 113 79 eller info@mangfoldighedsledelse.dk for at høre mere.