Mangfoldigheden gavner først, når rammerne og forudsætningen herfor er tilstede!

Hvorfor brænder vi for mangfoldighed?

Fordi forskningen har vist at virksomheder/organisationer enten udvikler sig eller afvikler sig. Desuden peger forskningen på at udvikling kræver innovation og at man får udnyttet alle individers ressourcer. Derfor mener vi at forandring er den eneste konstant i verden. Virksomheder/organisationer er derfor nødt til at tage styringen og lede denne forandring til fordel for forretningen og innovationen.

Vi ser mangfoldigt på mangfoldighed. Vores område er bredt og vi medtager derfor både etnicitet, køn, alder, kultur og religion.

Tilmeld nyhedsbrev