Hvorfor os?

Hvorfor bruge jeres ressource på os?

Vidste du at forskningen viser at mangfoldighed bidrager til innovation, udvikling og forretning? Mangfoldighedsledelse er nemlig drivkraft for nytænkning samt effektiv brug af ressourcerne.

Vi har skabt værdi hos andre virksomheder organisationer – skal vi ikke også skabe værdig og mangfoldighed hos jer?

Forskningen viser, at en mangfoldig sammensat gruppe i høj grad styrker idéudviklingen og effektiviteten i virksomheden samt forbedringen af problemløsningen. Mangfoldighedsledelse har derved vist sig at have en stor betydning for virksomheder.

Ved mangfoldighedsledelse er det vigtigt at inkludere alle forskelle og ikke kun forholde sig til køn, alder og etnicitet men også erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund og livserfaring mm. Forudsætningen for disse parametre er, at få personer er ens, hvori hele mangfoldighedsbegrebets betydning hviler. Ved at inkludere alles egenskaber som er repræsenteret på arbejdspladsen og i samfundet, vil effektiviteten og innovationen øges i virksomheden og derved skabe mere værdi.

Mangfoldighedens anvendelse vil dermed være en ressource for læring og innovation. Helt konkret skal mangfoldighedsledelse sørge for, at ekspertise og innovation fremhæves som de vigtigste elementer i virksomheden således, at der opnås en bedre opgaveløsning og en kontinuerlig fremgang.

Med fokus på mangfoldighedsledelse kan man som leder bedre bruge arbejdspladsens mange forskellige ressourcer ved at dyrke forskellighederne i stedet for lighederne. Alt i alt skaber mangfoldighedsledelse større trivsel samt bedre resultater og medfører derved en øget værdi.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 313 113 79 eller info@mangfoldighedsledelse.com for at høre mere.

Tilmeld nyhedsbrev