***Mangfoldighed, innovation og inklusion – til fordel for det danske arbejdsmarked***

Initiativtageren

Ahmad Durani – sociolog og forfatter, har gennem et årti arbejdet i beskæftigelsesområdet og har derfor taget initiativ til at arbejde for FN’s verdensmål ved at bidrage til at mangfoldigheden virker i praksis.

Vores vision

Verden bliver for hver dag mere mangfoldigt fordi de transnationale bånd mindskes og forskellige folk i højere grad skaber relationer med hinanden. Med denne mangfoldighed kan medfølge store potentialer for velfærd gennem arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt at denne mangfoldighed kan folde sig ud og virke i praksis, ellers vil det have en afviklende effekt frem for udviklende. Et kort eksempel kan nævnes som store anstrengelser til fordel for at rekruttere en vis antal procent kvinder i en bestyrelse, når der er mekanismer som forhindrer disse kvinder i at agere som kvinder.

Desuden ser vi mangfoldighed i bredere forstand end køn, alder, etnicitet og religion. Vi ser den også såvel kvalitativt som kvantitativt. Med kvalitativ mangfoldighed øger vi fokus på de mekanismer og værktøjer som lade mangfoldigheden folde sig ud i en organisation og virksomhed. Alene herigennem vil mangfoldighed øge innovationen, inklusionen og udviklingen i organisationer og virksomheder.

 

Vores mission

Vi er et mangfoldigt hold som har en vision om at bidrage til verden med en såkaldt Diversityindex til fordel for EU og FN. Derfor arbejder vi frem til 2025 mod det mål at komme i hus med en sociologisk metode hvorigennem organisationer og virksomheder kan få sig vurderet i forhold til hvor mangfoldighedsparate de er.

Vores mål er at bidrage positivt til samtiden og øge velfærden igennem sociologiske indsatser på beskæftigelsesområdet. Dette gennem konkrete værktøjer til hvordan mangfoldigheden kan folde sig ud på universiteter såvel som på arbejdspladser og ikke mindst i organisationer.

I 2019 tilbyder vi gratis workshop til universitetstuderende samt de arbejdspladser som vi har en samarbejdsaftale med. Følg med her på siden og på LinkedIn hvor der løbende vil komme gode tips, råd og opdateringer om det nyeste inden for mangfoldighed på det danske arbejdsmarked.

Vores mål er at bidrage til et sundere og bedre arbejdsmarked. Derfor tilbyder vi også foredrag, workshop og rådgivning til organisationer og virksomheder.

Kontakt os i dag på tlf. 313 113 79 eller info@mangfoldighedsledelse.dk for at høre mere.