Mangfoldighedsledelse.com afholder en årlig tværsektoriel mangfoldighedskonference med det formål at dele viden om diversitet og inklusion og forbedre arbejdsmarkedet ved at samle eksperter, erfarne ledere og forskere fra flere forskellige sektorer.

Større mangfoldighed kan nemlig give mere innovation på arbejdsmarkedet, samt styrke idéudvikling og medarbejderes evner til problemløsning. Dette år er lidt forskelligt end tidligere. 

Vores gæsters sikkerhed er afgørende for os og vi har derfor en digital løsning , da #covid19 begrænser vores fysiske afholdelse af årets mangfoldighedskonference.

Hvorfor D&I?

Virksomheder med mangfoldighed OG inklusion er kendetegnet ved inkluderende ledelse og ansvarlighed blandt ledere, lighed og retfærdighed i mulighederne og åbenhed og frihed fra bias samt diskrimination.

Med andre ord; det er ikke nok at virksomheder ansætter mangfoldige talenter – det er inklusionen og kulturen på arbejdspladsen, der afgør om den ansattes potentiale får lov til at skabe værdi og om den ansatte også trives – til fordel for produktivitet og effektivitet.

Viden, værktøjer og erfaringer

For at opnå udbyttet ved mangfoldighed kræver det viden og belæg fra virkeligheden. Det vil bl.a. konferencen og følgende indlæg give jer:

Florence Villeseche, Ph. D. og forsker – Copenhagen Business School kommer til at fortælle om hvor afgørende er diversitet for forskningen. Hendes oplæg på konferencen vil handle om forskellen mellem at fokusere på de mangfoldige medarbejdere i organisationer og at fokusere på arbejdskulturen på vejen til en succesfuld D&I. 

“Diversitet er vigtig, fordi det hjælper os til at træffe bedre beslutninger.”- siger Christina Ottsen- psykolog og rådgiver. Til dagligt arbejder hun med inkluderende ledelse og med beslutningprocesser. Christina kommer også til at fortælle om at den gode leders skjulte bias.

Dét der dræber selv de bedste initiativer!

Der kan være udfordringer med sprog og kulturbarrierer på arbejdspladsen, når arbejdspladsen har en multikulturel sammenhæng. Modfortællinger og modkulturer i en organisation kan ofte dræbe selv de bedste initiativer. Hør Morten Sodemann fra OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus fortælle om hvordan du finder dem, hvordan virker de og hvordan får man sat en stopper for det.

Øget D&I er ikke kun “fem trin vejledning”, men det er også en del af forretningsmodellen.  Med andre ord Ydre bæredygtighed & indre væredygtighed af en virksomhed hænger nøje sammen. Og lige præcis mangfoldighedsledelse handler rigtig meget om dette. Mød Jens Romundstad  HR- direktør fra Coop i Danmark og hør om deres helt konkrete værktøjer og metodiker.

HR og CSR med udgangspunkt i FN’s verdensmål 

Berendsen er Verdensmåls-certificeret som den første virksomhed i verden. I Berendsen er de lykkedes med at have 41% kvinder i  ledelsen. Og de har 28 forskellige nationaliteter.

Når det kommer til ligestilling på arbejdsmarkedet, så handler det ikke om, at vi skal være ens. Forskellighed gør os nemlig dygtige. Vi er forskellige, men vi bør have de samme muligheder. 

Natja Hornsbæk HR- dirketør og Louise Elver som arbejder med hhv. HR og CSR vil vise dig nogle helt konkrete eksempler på hvordan de er lykkedes med en bæredygtig udvikling og med mangfoldighed.

Få også svar på alle dine spørgsmål fra panelet med dagens foredragsholdere.

Globale og førende virksomheder stiller krav om mangfoldighed og inklusion!

D&I får stor omtale og fokus på den globale scene. Den seneste forskning viser at flere og flere større virksomheder fokuserer på hvordan mangfoldighed kommer i spil på arbejdspladsen. 

Monir Azzouzi, Vicepræsident, Gojek Indonesia vil fortælle dig hvordan han har bygget teams op i Sydøstasien både for danske virksomheder, australske, amerikanske og schweiziske.

Statistikker viser stadigvæk at der er flere mænd  i ledelse indenfor IT-branchen end kvinder.

Men ting er begyndt at ændre sig trin for trin. Mød Anja Monrad -Senior Vice President & GM for Dell T. Hun vil fortælle om hendes erfaring som kvinde indenfor IT- branchen og om hendes rejse med mangfoldighed for DELL.

Diversitet skaber innovation

Hvis du har diversitet, så får du nye perspektiver, nye vinkler og på den måde skaber du noget innovativt. 

Thomas og Jamal fra COWI vil dele af deres erfaringer med hvordan de arbejder med at identificere barriererne for at lykkes med diversitet.

På den virtuelle konference vil du have mulighed for at chatte med andre deltagere ligesom din virksomhed også vil få 10 minutters individuel sparring med en D&I-ekspert.  Vores fokus på viden og værktøjer vil sikre at du kan gå fra konferencen med konkret udbytte!

Tilmeld nyhedsbrev