Fase 3 – Mangfoldig inklusion i virksomheden

– Fokus på hvor og hvordan I rekrutterer til jeres virksomhed

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at skabe rammerne for mangfoldigheden. Med afsæt i vores sociologiske analyse af mangfoldighed i jeres virksomhed udarbejder vi en strategi, så I får en mangfoldig og rummende arbejdskultur i jeres virksomhed.

Vi hjælper virksomheder med at sikre den bedste modtagelse og inklusion i virksomheden. Fokus her er at sikre et fungerende grundlag for et godt og langsigtede samarbejde mellem medarbejderen og virksomheden med øje for udvikling og forretning.

Helt konkret skaber vi værdi i virksomheder og organisationer og øger konkurrenceevnen gennem innovation og udvikling. Vores mål er, at mangfoldigheden har rammerne for at kunne folde sig ud og gøre en aktiv og positiv forskel i virksomheden, som i sidste ende kan ses på virksomhedens bundlinje.

Kontakt os i dag på tlf. 313 113 79 og hør mere.