Diversitet og inklusion

Fra hvorfor til hvordan – Viden, Værktøjer og Erfaringer

Deltag i Mangfoldigheds-konference 2020 målrettet ledere og HR-ansvarlige

Diversitet og Inklusion [D&I] samt innovation og forretningsudvikling er afgørende for virksomheders bundlinje. Så hvordan drager du nytte af D&I i jeres virksomhed og hvordan måler I D&I?

Disse og mange andre spørgsmål vil Mangfoldighedskonference 2020 svare på. Den årlige mangfoldighedskonference vil give dig adgang til ny viden, værktøjer og erfaringer på området fra forskellige eksperter.

Dagen byder på oplæg, workshop, networking, paneldebat og Q/A-session. Der er lagt op til, at deltagere går hjem med ny viden og konkrete værktøjer.

Under programmet kan du læse mere konkret om hvad de enkelte oplæg vil omhandle.

Se eller gense sidste års konference og deltageres udtalelser sidst i videoen her

Vi håber på at se, og gense, mange af jer.

DATO: 28. oktober 2020

STED: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV

PRIS: 2400 kr. eks. moms

TILMELDING:

mangfoldighedsledelse.nemtilmeld.dk/

KONTAKT:

E-MAIL:

info@mangfoldighedsledelse.com

TLF. 31 31 13 79

Pris per deltager: 2400 kr. eks. moms

Studerende med et gyldigt studiekort opnår rabat på 80% – Anvend rabatkoden STUD (Begrænset antal billetter)

 PROGRAM

 Modtagelse 8:00-8:50

 Velkomst 9:00 – 9:10 – Hvorfor D&I – Ahmad Durani, Sociolog og stifter af Mangfoldighedsledelse.com

 Oplæg 1 9:10 – 9:35 – Vejen til en succesfuld D&I – Florence Villeseche, Ph. D. og forsker – Copenhagen Business School

 Oplæg 2 9:35 – 10:00 – Gode lederes skjulte bias – Christina Lundsgaard Ottsen, Ph. D.  og rådgiver

 Oplæg 3 10:00 – 10:30 – Mangfoldighed i sundhedssektoren – Morten Sodemann, Ph. D. Overlæge og forsker – Odense Universitetshospital

 Oplæg 4 10:30 – 10:55Ydre bæredygtighed – Indre væredygtighed. D&I som del af forretningsmodellen” –  Jens Romundstad HR-direktør – Coop Danmark

 Workshop A 11:00 – 12:00 – Øget D&I – hvor og hvordan? Erica Lambert, Chiara Galfré og Ahmad Durani

 Frokost 12:00 – 13:00

 Oplæg 5 13:00 – 13:25 – HR og CSR med udgangspunkt i FN’s verdensmål – Natja H.  Kleisdorff, HR direktør, og Louise Elver, CSR-Chef i Berendsen

 Oplæg 6 13:25 – 13:45 – Erfaringer fra fjernøsten; Malaysia, Singapore og Indonesien – Monir Azzouzi, Vicepræsident, Gojek Indonisia

 Oplæg 7 13:45 – 14:10 – Mangfoldighed – vejen frem – Anja Mondrad, Senior Vice President, Dell Technologies

 Oplæg 8 14:10 – 14:40 – Working with diversity in consulting engineering – Assad Jamal, Deputy Vice President, og Thomas Hall, Senior Vice President People & Communication, COWI 

Netværke med kaffe & kage 14:40 – 15:00

 Paneldebat 15:00-15:45Christina Lundsgaard Ottsen, Monir Azzouzi, Natja Hornsbæk, Louise Elver, Jens Romundstad, Florence Villeseche og Morten Sodemann.

 Opsummering 15:45 – 16:00

 Afslutning 16:00

 

Christina Lundsgaard Ottsen

Christina Lundsgaard Ottsen

Ph.D. & rådgiver i inkluderende ledelse

Christina har i mere end et årti beskæftiget sig med tværkulturel diversitet. Først som forsker på Aarhus Universitet og Qatar university. Senest som seniorkonsulent med fokus på inkluderende ledelse i beslutnings-processer hos Center for Ledelse i Kbh.

Læs mere om Christina her.

Morten Sodemann

Morten Sodemann

Professor, forsker og overlæge ved Indvandrer-medicinsk Klinik ved OUH.

Morten har gennem mange år arbejdet med uligheden i sundhedssektoren og hvordan kultur, etnicitet og sprog kan påvirke behandlings-muligheder fra sundhedsvæsnet. 

Læs mere om Morten her.

Louise Elver

Louise Elver

CSR-chef - Berendsen

Louise har ti års erfaring fra krydsfeltet mellem CSR og kommunikation: Både den grønne del af CSR samt den menneskelige del af CSR som omfatter dybere indsigt i certificeringer, forsyningskæder. 

Læs mere om Louise her.

Jens Romundstad

Jens Romundstad

HR-direktør - Coop Danmark

Med sine mange års erfaringer fra retailbranchen er Jens en rutineret og resultatorienteret HR-direktør. Bl.a. modtog æresprisen for socialt ansvar, Danmarks Mest Socialt Ansvarlige Erhvervsleder.

Læs mere om Jens her.

Anja Monrad

Anja Monrad

Senior Vice President & General Manager - Dell

Anja er uddannet fra CBS og har over 20 års ledelseserfaring og har bidraget en del til D&I i Danmark.  Hun er en af de få kvinder i en IT-verden domineret af mænd, der er gået hele vejen til toppen.

Læs mere om Anja her

 

Ahmad Durani

Ahmad Durani

Sociolog & stifter -Mangfoldighedsledelse.com

Ahmad har siden 2008 arbejdet med beskæftigelses- og mangfoldigheds-området. Han har desuden kombineret D&I med verdensmål og CSR.

Læs mere om Ahmad her.

Florence Villeseche

Florence Villeseche

Ph.D. og forsker - CBS

Florence har stået i spidsen for flere forskningsprojekter om emnet og står hos CBS i spidsen for arbejdet med at konsolidere, fremme og formidle forskning om mangfoldighed gennem stærke partnerskaber med erhvervslivet, politikere, NGO’er, offentlige og private – såvel internationale som nationale, organisationer.

Læs mere om Florence her.

Monir Azzouzi

Monir Azzouzi

Vice President - GoJek

Monir har omfattende erfaring inden for digital & kultur-transformation. Han har gennem årene startet afdelinger og virksomheder i og uden for den digitale verden. Han er en eftertragtet foredragsholder.

Læs mere om Monir her

Thomas Hall

Thomas Hall

Senior Vice President People & Communication - COWI

Thomas har mange års erfaring med HR. Senest har han – siden 2014, ledet COWIs People & Culture indsatser. Desuden har Thomas – fra 2006-2014, været Director of People & Communication” i revisionsfirmaet KPMG Danmark. Før han kom til KPMG, var Thomas Hall ansat i tilsammen 18 år i Danmarks Radio, de sidste ni år som personalechef.

Læs mere om Thomas her

Natja Hornsbæk

Natja Hornsbæk

HR-direktør - Berendsen

Natja er en erfaren HR-direktør og har mere end 10 års erfaring inden for ledelse og organisations-udvikling. Igennem de seneste 5 år, ved Berendsen, er der blevet arbejdet fokuseret på ledelse, diversitet, trivsel og inklusion, som er vigtige mål-sætninger i CSR-arbejdet, hvor Berendsen som den første virksomhed er blevet verdensmåls-certificeret.

Læs mere om Natja her.

Jamal Assad

Jamal Assad

Deputy Vice President - COWI

Jamal har mange års erfaring med kulturfleksibilitet og hvordan en rummende og inkluderende kultur skabes og hvilke positive effekter denne tilfører teams og virksomheden. Jamal har derfor fokus på diversitet i teams når han leder internationale projekter i verdens fem kontinenter.

Læs mere om Jamal her.

Paneldebat

Paneldebat

Spændende debat

Konferencen byder afslutningsvis på debat blandt følgende paneldebat-deltager: Natja, Jens, Thomas, Ahmad, Morten, Monir, Christina.

Tilmeld nyhedsbrev