I går var jeg inviteret af Mellemfolkeligt Samvirke til at holde et kort oplæg om mangfoldig rekruttering.

Et fantastisk arrangement hvor der blev udvekslet værktøjer, erfaringer og viden. Personligt gik jeg derfra med ny viden om ’Diversity of Thought’.

Nogle punkter fra debatten:

  • Virksomheder skal især sikre sig at mangfoldighed kan bidrage konstruktivt til virksomheden.
  • Det mest produktive team (virksomhed) består af individer med forskellig baggrund.
  • Mangfoldighedsanalyse giver et godt bud på hvilke grupper i/omkring virksomheden kan tænkes at bidrage konstruktivt til virksomheden.
  • Ansættelsesudvalget kan trække på følgende værktøjer for ikke at diskriminere ud fra egne præferencer: 1) Anonymiseret ansøgninger. 2) At medtage en eller to medarbejdere med i ansættelsesudvalget som man kan drøfte nye kandidater med. 3) Udskyde og revurdere ansættelsesudvalgets beslutning. 4) Software til match af personlighed med en stilling på basis af personlighedstype hvor navn, køn og andre parametre er anonymiseret. 5) Rekrutteringsmaterialet digitalt/øvrig (farver, billeder, tekst og selve formidlingen af opslaget).

Konklusionen: Mangfoldighedsindsats omfatter ikke alene rekrutteringen men såvel processen før og især efter denne.

www.mangfoldighedsledelse.com tlf. 313 113 79

Tilmeld nyhedsbrev