Internationale studier har påvist at kønsdiversitet øger omsætningen i virksomheder og organisationer med 41%. Samme positive effekt gør sig gældende, når man medtager andre parametre såsom religion, etnicitet, alder mv.

Det danske arbejdsmarked har de seneste 10 år haft fokus på mangfoldigheden og arbejdet for at rekruttere og ansætte mangfoldigt. Mangfoldighed er dog kun en god forretning, når forudsætninger og rammerne herfor er tilstede.

Det er derfor ikke nok alene at rekruttere og ansætte mangfoldigt. Det er i ligeså høj grad – hvis ikke mere, nødvendigt at kunne anvende forskellene til at gøre en positiv forskel til fordel for innovation, produktivitet og trivsel. Derfor tilbyder vi at måle, hvor mangfoldighedsparat og mangfoldighedsrummende jeres virksomhed er. Læs mere

Gennem workshop om mangfoldighed i virksomheden tilbyder vi håndgribelige værktøjer og strategier om mangfoldighedsledelse. Disse værktøjer vil øge trivsel og produktivitet samt innovation i netop jeres virksomhed. Læs mere

Vi brænder for at skabe opmærksomhed omkring mangfoldighed på arbejdsmarkedet og lade de latente potentialer i virksomhederne komme til gavn for samfundet gennem styrkelsen af organisationernes- og virksomhedernes konkurrenceevner.

Vi tilbyder studerende på de danske uddannelsesinstitutioner gratis workshop i mangfoldighedsledelse, så de i højere grad er klædt på til det mangfoldige arbejdsmarked. Disse workshop er sponsorerede af erhvervslivet. Det er muligt for jeres virksomhed at sponsorere disse workshop. Læs mere

Mangfoldighedsledelse og kulturformidling er vigtige for virksomheder og organisationer i det postmoderne samfund, hvor disse virksomheder og organisationer i højere grad er dannet af individer med vidt forskellig kultur og baggrund.

Mangfoldighed begrænser sig ikke alene til integration eller etnicitet, men omfatter derimod også nationalitet, religion, alder, race, køn, og etnisk baggrund.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 313 113 79 eller info@mangfoldighedsledelse.dk for at høre mere.