Oplever du som leder en syngende harmoni i dit team?

Og ofte hovednikkende enighed om løsningen, imens der fredsommeligt sippes økologisk kaffe?

Ja. Så står du måske med et homogent team, der ubevidst bevarer den hyggelige trygge stemning på bekostning af innovative løsningsforslag!

Homogene teams går rigtig langt for at bevare harmonien

Men det koster i  dyrtkøbte fattige løsninger.

For homogene teams. De teams hvor medarbejderne ligner hinanden på uddannelsesbaggrund, køn, alder, etnicitet og dermed personlighedstypologier m.m. 

De har det med at prioritere den gode stemning frem for den svære nødvendige  dialog. Og det går ud over dit teams evne til at skabe innovative løsninger

Forsker Lotte Holck beskriver dynamikken: ‘homo-social reproduktion’ således:

“Hvis deltagerne i en gruppe er for ens, er tendensen, at man indordner sig og nedtoner sin kritik for at være med. Der er en masse socialt og relationsmæssigt på spil, som ikke handler så meget om det faglige. Vi stræber efter at opnå harmoni, for når der er harmoni i gruppen, føler vi os trygge og sikre. Men den stræben betyder også, at vi har tendens til at kunne lide dem og ønsker at arbejde sammen med dem, der ligner os selv, fordi det bekræfter os i, at vi selv er okay,”

Asteriks marts 202

Mangfoldige teams giver rum til de dumme spørgsmål

I de homogene teams hvor alle ligner hinanden vil der automatisk være en indforståethed der udelukker de vigtige spørgsmål, der kan fremstå som umiddelbart dumme. så man tør faktisk ikke stille dem. 

Derimod fortæller Lotte Holck hvordan de mangfoldige heterogene teams ofte har flere konflikter. 

”der kan være god grund til at vælge mangfoldighed, selvom det kan gøre lidt ondt”

For der er her de mange livssyn vil clashe når teamet skal nå til enighed; men det er også her, at vi ved guldåren til øget forretning og innovation ligger gemt.

Mit team er da mangfoldigt – vi har jo Kuldeep!

Du skal faktisk op på de magiske tre, Ifølge Lotte Holck. Hvis du kun har en enkelt i dit team, der skiller sig ud. Ellers vil den ene kollega der skiller sig have svært ved at bryde ind med sit budskab. Da resten af temaet simpelthen vil stereotypificere kollegaen.

Et team på 10 skal I altså som minimum op på 3 kollegaer der skiller sig ud på fx uddannelsesbaggrund, køn, personlighed, alder, etnicitet etc.

Det er her, der begynder at ske noget. Det er her majoritetens betragtninger for alvor bliver udfordret. Og de innovative løsningsforslag vil spire frem i teamet.

Hvad med kønsbalancen i teamet

Et studie fra vores samarbejdspartnere CBS og Aarhus Universitet fra 2019 indikerer, at der er en klar sammenhæng mellem fordeling af køn og bl.a. øget jobpræstation, kvaliteten i de udførte opgaver og medarbejderens evne til at indgå relationer i teamet.

”Vores resultater viser, at åbenhed over for andre har en positiv sammenhæng med arbejdspræstationen, og denne sammenhæng er mest tydelig i teams med 50/50 kønsfordeling,”

Florence Villesèche, september 2019. 

Så du har en stor gevinst at hente ved at sammensætte dit team med fokus på 50% køn ud over de øvrige diversitetsparametre.

Kan du som leder drive dit mangfoldige team fremad?

Du vil som leder af et mangfoldigt team opleve, at du lige sidder en tand længere fremme i stolen. Der er ikke noget ’plejer’ i din tilgang til ledelse og du skal være hyper bevidst om at alle føler sig inkluderede i teamet.

En del ledere oplever at komme til kort fordi de ikke har redskaberne til at håndtere deres ubevidste bias. Og ikke ved hvad det vil sige til at lede inkluderende.

Men er du som leder klædt på til at lede og tackle de udfordringer, dynamikker og konflikter et mangfoldigt team naturligt oplever. Og sammensætter du dit team ud fra bl.a. de her to parametre:

  • De magiske tre som minimum
  • 50% i fordeling af køn

Så er dit team godt på vej til at lykkes.

God arbejdslyst!

/Teamet bag Mangfoldighedsledelse

PS.

Vil du blive klogere på hvad bl.a. Ph.D og Associate Professor Florence Villeseche, vil fortælle om den nyeste forskning inden for mangfoldighedsledelse?

 

Så book billetter til Mangfoldighedskonferencen den 28. oktober her.

Det er en proces at lykkes med diversitet og inklusion, der kræver at ledelsen er klædt godt på. Ønsker I at minimere risikoen ved at få en fagperson henover jeres igangværende eller kommende projekter? Så hold dig ikke tilbage med at hive fat i os. Du kan booke en introduktionssnak med Ahmad Durani her,

Vi glæder os til at møde jer og høre om mere om jeres virksomhed.

Tilmeld nyhedsbrev