World Economic Forums undersøgelse 2016: ‘Danske unges færdigheder er ikke svarende til kompetencer, som det fremtidige arbejdsmarked kræver’.

Det er derfor nødvendigt med workshops, som giver konkrete værktøjer til, hvordan forskelle kan gøre en positiv forskel.

Statistikerne viser, at sammensætningen af de studerende på danske universiteter har ændret sig markant de sidste 30 år. De studerende kommer ikke længere fra en homogen samfundsgruppe. Diversiteten blandt de studerende er altså høj og etnicitet, køn og alder er ikke længere differentieringsparametre alene.

Samtidigt med ovennævnte viser vores analyse af de studerendes social interaktion, at de danner relationer i den indledende fase på deres uddannelser og det er disse relationer de studerende bevarer gennem hele uddannelsen.

Der er derfor behov for en indsats på universiteter og andre højere læreanstalter, hvor de studernede klædes på til et tværkulturelt og mangfoldigt samarbejde med fokus på øget trivsel og udbytte.

Indsatsen synes især at være nødvendig idet arbejdsmarkedet er blevet mere mangfoldigt, hvor arbejdskraften ikke kun flytter sig lokalt og nationalt men også regionalt og globalt.

Vi tilbyder derfor workshop og oplæg til universiteter, højere læreanstalter og andre interesserede, med fokus på egne præferencer og håndtering af mangfoldigheden omkring sig. Vores fokus er på inklusion, forretning og udvikling gennem mangfoldighed.

Social eller kulturel samfundsgruppe? Vores eftertragtede sociologiske værktøjer bliver formidlet gennem workshops, hvori der også indgår spændende tests, oplæg og relevante øvelser.

Her kommer man tæt på, hvilke bias og præferencer man har, ligesom man også kan få indsigt i den teoretiske del af mangfoldigheden på det danske arbejdsmarked.

Formålet og sigtet med vores workshops er, at deltagerne går derfra med konkrete sociologiske værktøjer til, hvordan de helt specifikt kan gøre en positiv forskel gennem forskelligheden. Ikke mindst får virksomheder konkrete anbefalinger til, hvor, hvordan og hvilke initiativer de kan trække på for at rekruttere, fastholde og skabe en mangfoldighedskultur i virksomheden, som er rentabel og øger virksomhedens konkurrenceevner.

Kontakt os i dag på tlf. 313 113 79 og hør mere om workshoppen.