Coronakrisen har vist at innovation og udvikling er afgørende for virksomheders og organisationers overlevelse. Men det kræver en brugbar mangfoldighedsstrategi og konkrete inklusionsindsatser.

Det er derfor væsentligt – end nogensinde før, at investere i mangfoldighed og inklusion, hvis virksomheden skal overleve krisen uden alvorlige økonomiske tab.

Sammenhængen mellem COVID-19 og mangfoldighed 

Ifølge den seneste rapport fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) er ledigheden på få uger vokset med over 71.000 nye ledige samtidigt med at omkring 150.000 desuden har søgt lønkompensation. Herudover er mange – især små, virksomheder gået konkurs alt imens de tilbageværende virksomheder er blevet tvunget til at digitalisere og produktudvikle. Det er en virkelighed som er til at tage og føle på.

Alligevel vælger mange virksomheder og organisationer at vige fra at investere i inkluderende indsatser og satse mere direkte på mangfoldighed. Udover Coronakrisen er udfordringen nemlig at virksomheder udskyder mangfoldighed og inklusionsinvesteringer og laver overspringshandlinger når de bliver konfronteret med den manglende mangfoldighed. Det er i sidste end virksomheden selv som mærker konsekvenserne af manglende innovation og udvikling.

Et godt eksempel på mangfoldige medarbejderes bidrag til – såvel den store som lille, virksomhed, er ingeniøren hos LEGO som foreslog produktionen af værnemidler – visirer, til sundhedsvæsnet.

Nationale og internationale studier slår fast at innovation og udvikling netop er frugterne af vellykket mangfoldighed og inklusion. Især under kriser som den nuværende COVID-19 har såvel organisationer som virksomheder – både private og offentlige, behov for at være innovative og udvikle deres produkt og leverancer, kundesegmenter og ikke mindst selve driften.

Både de små og store virksomheder forsøger at tænke innovativt og ændre på ovennævnte parametre. Bl.a. kan nævnes Novo Nordisk som ville producere Corona-test. Carlsberg – og en række små bryggerier, der begyndte at producere Håndsprit og slutteligt LEGO der lagde produktionslinjen om og begyndte at producere visirer.

Hvordan investerer man i mangfoldighed i krisetider?

Virksomheder og organisationer må holde for øje at den primære årsag til at investere i mangfoldighed og inklusion er rentabiliteten (forretningen) og dernæst – hvis ikke samtidigt, verdensmål og social retfærdighed med at sikre lige muligheder for alle i samfundet.

Eksperter anbefaler derfor at virksomheder og organisationer overvejer diversitetsstrategier også når omstændigheder kræver at organisationen skal skære i medarbejderstab og drift. Det er ikke lige meget hvem der går ned i timer og hvem der bliver helt afskediget.

Samtidigt med ovennævnte er det vigtigt – især i nuværende digital ledelse og ledelse på afstand, at skabe og bevare et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er enormt vigtigt at inkludere alle medarbejdere samt medarbejdernes tanker og idéer. 

Inklusion

At skabe inklusion og rummelighed kan være både let og svært. Der eksisterer nemlig ingen håndbog for, hvordan man gør. I stedet må den individuelle virksomhed finde de værktøjer, der virker bedst for dem.

En af de afgørende faktorer for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de ansatte bliver hørt, når de giver udtryk for deres behov. Nogle vil med sikkerhed have nogle behov, der er meget individuelle. Derfor burde lederen tilbyde ansatte redskaber til at snakke om deres problemer og behov samt tage hensyn til sine ansatte. 

Inklusion handler også om, at ansatte kan være ærlige overfor hinanden ved at give hinanden både ris og ros. Kritik er vigtigt for at lave et godt stykke arbejde, men det skal gøres på en respektfuld og konstruktiv måde. Lige så vigtigt er det at give ros for et godt stykke arbejde. Anerkendelse af en medarbejderes evner gør, at medarbejderen føler sig værdsat, hvilket på længere sigt fører til mere innovative, flittige og glade medarbejdere.

For nogen kræver det dog øvelse at kunne give god kritik og ros, hvilket kan læres gennem kurser, workshops og øvelse.

Der skal skabes et fællesskab 

Den bedste måde at opnå en gensidig respekt mellem kolleger er ved at skabe et fællesskab. Arbejdsmiljø København lægger fokus på en fælles kerneopgaven samt vigtigheden ved at anerkende hinandens forskellige faglige kompetencer. Det hører sammen med vigtigheden af de tidligere nævnte ris og ros.

Det er også muligt at skabe fællesskab på flere måder. En af måderne er ved at lave ikke arbejdsrelateret aktiviteter med sine kollegaer. Nogle firmaer slår to fluer med et smæk ved at lave fysiske aktiviteter, da motion har stor indflydelse på både den fysiske og psykiske velvær samt det giver mere energi og færre sygedage. Heldigvis kan dette også gøre digitalt.

ISS har længe arbejdet med diversitet og inklusion, og har mange succesfulde og brugbare resultater. De bruger, blandt andet, årlige løb, der er efterfulgt af socialt samvær over mad. De arrangerer desuden fodboldturneringer og sundheds uger. Alt dette skaber et fælles fokus på sundhed og et fællesskab omkring det. En måde at sikre dette fællesskab og ‘digitalt’ socialt samvær kunne være at medarbejderne delte deres video eller løberute samt andet data herunder tid, kalorier, puls mv., med sine kollegaer på en digital platform.

Det gode arbejdsmiljø kræver respekt og et godt fællesskab. Der er mange muligheder for at finde værktøjer, der passer til din virksomhed. Snak med de ansatte om deres behov, og få gerne inspiration fra andre.

Hvis dit firma har brug for rådgivning om mangfoldighed, inklusion og forretningsudvikling ifm. COVID-19, så kontakt os her.

Tilmeld nyhedsbrev