Der er både fysiske og psykiske forhold, der skal tages hensyn til når et godt arbejdsmiljø skal skabes.

Dette blogindlæg vil primært fokusere på de psykiske aspekter – hvordan man kan optimere velværeniveauet på en arbejdsplads og hvorfor det er en nødvendighed.

Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø? 

Ifølge Et Sundt Arbejdsmiljø kan de psykiske aspekter være problematiske at håndtere for en arbejdsplads. Det er nemlig langt fra de samme forhold, der gør hver medarbejder tilfreds. Derfor må der skabes en rummelig kultur med plads til forskellighed. Dette er dog lettere sagt end gjort. 

Først og fremmest kan chikane og mobning ikke være til stede. Der bør være mulighed for åben dialog. Det skal være muligt for de ansatte at komme med forslag til forbedringer af arbejdspladsen og det daglige arbejdsliv. Herudover bør der altid være tillid og respekt mellem de ansatte og ledelsen.

Hvordan gør man det?

For at skabe eller bevare et godt psykisk arbejdsmiljø, er det enormt vigtigt at inkludere alle medarbejdere samt medarbejdernes tanker og idéer. 

Inklusion

At skabe inklusion og rummelighed kan være både let og svært. Der eksisterer nemlig ingen håndbog for, hvordan man gør. I stedet må den individuelle virksomhed finde de værktøjer, der virker bedst for dem.

En af de afgørende faktorer for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de ansatte bliver hørt, når de giver udtryk for deres behov. Nogle vil med sikkerhed have nogle behov, der er meget individuelle. Derfor burde lederen tilbyde ansatte redskaber til at snakke om deres problemer og behov samt tage hensyn til sine ansatte. 

Inklusion handler også om, at ansatte kan være ærlige overfor hinanden ved at give hinanden både ris og ros. Kritik er vigtigt for at lave et godt stykke arbejde, men det skal gøres på en respektfuld og konstruktiv måde. Lige så vigtigt er det at give ros for et godt stykke arbejde. Anerkendelse af en medarbejderes evner gør, at medarbejderen føler sig værdsat, hvilket på længere sigt fører til mere innovative, flittige og glade medarbejdere.

For nogen kræver det dog øvelse at kunne give god kritik og ros, hvilket kan læres gennem kurser, workshops og øvelse.

Der skal skabes et fællesskab 

Den bedste måde at opnå en gensidig respekt mellem kolleger er ved at skabe et fællesskab. Arbejdsmiljø København lægger fokus på en fælles kerneopgaven samt vigtigheden ved at anerkende hinandens forskellige faglige kompetencer. Det hører sammen med vigtigheden af de tidligere nævnte ris og ros.

Det er også muligt at finde skabe fællesskab på flere måder. En af måderne er ved at lave ikke arbejdsrelateret aktiviteter med sine kollegaer. Nogle firmaer slår to fluer med et smæk ved at lave fysiske aktiviteter, da motion har stor indflydelse på både den fysiske og psykiske velvær samt det giver mere energi og færre sygedage.

ISS har længe arbejdet med diversitet og inklusion, og har mange succesfulde og brugbare resultater. De bruger, blandt andet, årlige løb, der er efterfulgt af socialt samvær over mad. De arrangerer desuden fodboldturneringer og sundheds uger. Alt dette skaber et fælles fokus på sundhed og et fællesskab omkring det.

Det gode arbejdsmiljø kræver respekt og et godt fællesskab. Der er mange muligheder for at finde værktøjer, der passer til din virksomhed. Snak med de ansatte om deres behov, og få gerne inspiration fra andre.

Hvis dit firma har brug for rådgivning om inklusion på arbejdspladsen, så kontakt os her.

Tilmeld nyhedsbrev