Det ligger naturligt til mennesker at føle sig mere komfortable i selskab med folk, der ligner dem selv. Dette skyldes ubevidste bias. Alle har bias, og dette gælder også på arbejdsmarkedet.

Det er ikke kun uerfarne arbejdsgivere, der kommer til at vælge nye medarbejdere med samme interesser, udseende og holdninger som dem selv.  Det er her indforstået, at de stadig har de nødvendige kvalifikationer. Problemet med at vælge individer, der ligner en selv, er at det skaber en arbejdsplads med et nærmest identisk verdenssyn blandt medarbejderne samt ens metoder at løse problemer på. Dette kan måske lyde som en god ting, men det er det ikke nødvendigvis. I stedet står det ofte i vejen for at virksomheden kan vokse og udvikle sig. 

For at der skabes en bedre innovationsevne kræver det, at der er forskellige synsvinkler og erfaringer til stede på en arbejdsplads. Nye vinkler og forskellige måder at tænke på øger innovationen og giver en mere alsidig og bedre problemløsning.

Mange arbejdsgivere fra store, succesfulde virksomheder anbefaler især, at man hyrer en medarbejder med et værdisæt, der er lige firmaets, og en personlighed, der passer ind i kulturen. I dette tilfælde vil man ofte ende op med mange ens mennesker. Men fælles overordnede værdier udelukker ikke nødvendigvis diversitet. Det er svært, men sagen er, at arbejdsmarkedet har brug for mere diversitet. 

Kontor arbejde

Der finde overordnet 3 forskellige typer af bias, som en arbejdsgiver skal være opmærksom på:

The availability bias

Denne type bias skyldes det man kalder for anekdotisk viden. Det er viden, man får fra andres fortællinger. Den viden kan påvirke de valg, der bliver truffet på baggrund af en andens erfaring i stedet for fakta. Din vens far fik måske stjålet sin pung i en by i Tyskland. Så undgår du den by næste gang, at du er i Tyskland, eller passer ekstra meget på dine ting i den by. Fakta viser måske at lommetyveri ikke er udbredt i det område, men i dit hoved er det nu blevet et sted, hvor alle stjæler.

The confirmation bias

Denne type bias opstår, fordi vi som mennesker har en overdreven tendens til også at tolke tvetydig information i et lys, der understøtter de synspunkter, som vi allerede har. Vi ser det, vi leder efter, og vi ignorerer informationer, der modarbejder vores konklusioner. To personer læser en artikel i Avisen, som handler om global opvarmning. Hvis disse to personer har forskellige synspunkter, kan de drage forskellige konklusioner om global opvarmning, selvom de får nøjagtig de samme informationer. Dette skyldes, at vi har tendens til at bruge informationer til at understøtte vores egne synspunkter.  

The anchoring bias

Vi mennesker er afhængige af fikspunkter, når vi skal træffe beslutninger. Det er det, man kalder the anchoring bias. Hvis vi ser en trøje, som koster 1500 kr, kan en trøje der koster 800 kr virke billig i sammenligning, men den samme trøje er ikke billig i forhold til den generelle pris for trøjer. På samme måde kan anchoring bias findes, når det kommer til lønforhandlinger.

Man looking at reflection

Fri for bias?

Det er omdiskuteret, om man kan blive fri af sine ubevidste bias. Forskningen siger, at det ikke kan lade sig gøre. Man kan i stedet vælge at finde ud af, hvordan man vil forholde sig til sine egne bias. Nogle forsøger at komme så tæt på at blive fri for bias som muligt, når de arbejder med andre ting, ved at undertrykke disse bias, og være opmærksom på egne signaler i forskellige interaktion. Andre forsøger at acceptere deres egne bias i interaktioner, men sætter fokus på dem i senere beslutninger og evalueringer.  Man kan altid tage et skridt tilbage og kigge på en situation fra en anden vinkel. Måske ville man have sagt eller gjort noget helt andet, hvis personen var en anden. Uanset hvad, så er det absolut nødvendigt først at blive bevidst om de ubevidste bias. Det handler om at arbejde med dem på måder, der virker for en selv.

Synes du, at du og din virksomhed kunne få gavn af at blive rådgivet omkring hvordan en virksomhed kan håndtere arbejdsgivernes bias? 

Tilmeld nyhedsbrev