Mangfoldige afd.-bestyrelser

Brænder du for at gøre en forskel for andre?

Ønsker du at bidrage til, at børn og unge får en sundere/tryggere opvækst samt gode minder med sin familien og naboer i lokalområdet?

Så har du nu muligheden for at blive ambassadør for projektet i Brøndby Strand hvorigennem du kan styrke lokalsamfundet og bidrage til Verdensmål 11!

Du gør en forskel fordi du dermed skaber mangfoldige afdelingsbestyrelser som kan spille en aktiv rolle i at styrke den næste generation med uddannelse og arbejde samt give beboerne en bedre hverdag.

Hvorfor blive ambassadør?

Du får muligheden for at bidrage til at skabe en mere positiv udvikling i afdelingsbestyrelserne i Brøndby Strand som har stor betydning for områdets udvikling fremadrettet.

 

 

Hvad forventer vi af dig som ambassadør?

Ansigtet udadtil i lokalområdet. Vi kommer til at filme to videoer med dig som vi vil bruge på de Sociale medier. Det koster dig kun et par timer en enkelt dag hvor vores fotograf kommer og filmer vores korte interview/video med dig.

Sammen med andre ildsjæle fra lokalområdet er du nu med til at være fortaler for diversitet og inklusion og en aktiv del af den positive forandring i området med fokus på Verdensmål 1, 3, 4,5,8, 9, 10, 11, 16 og 17.

 

Mød vores nyeste ambassadør Samira Nawa her fra det Radikale Venstre her!

Næste trin for at blive ambassadør?

Hvis du ser dig selv i rollen som ambassadør, så send os snarest en mail med dit navn, tlf. nr. samt et par sætninger om din motivation for dit ønske om at blive ambassadør for projektet Mangfoldige afdelingsbestyrelser

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

 

 

Om projektet 

Projektet ‘Mangfoldige afdelingsbestyrelser’ har til formål at tilføre lokalområdet ressourcer og gøre boligområder som Brøndby Strand til et sundt og trygt sted for børn og unge at vokse op i.

Derfor udpeger Mangfoldighedsledelse ildsjæle fra lokalområdet, som får et år til at sætte fokus på mangfoldigheden i afdelingsbestyrelserne og dermed skabe sund opvækst for de mange børn og unge i området. 

 

Baggrunden for projektet

Afdelingsbestyrelser i større boligområder som Brøndby Strand afspejler ikke beboersammensætningen.

I området er der mange talenter og stor potentiale som ikke kommer i spil.

Disse ressourcer findes i den store mangfoldighed – ikke kun etnicitet men også socioøkonomisk baggrund, som afdelingsbestyrelser og boligområdet kan drage nytte af.

Udfordringen synes at ligge i såvel rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer som samarbejdet mellem de nye og de erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Og ikke mindst at skabe inklusion og den gode stemning til bestyrelsesmøderne. 

Målgruppe

1) Mangfoldige borgere – både etnicitet, alder, køn og socioøkonomiske forhold (for kommende afdelingsbestyrelsesmedlemmer)

2) Afdelingsbestyrelses nuværende (erfarne) medlemmer

 Varighed

April 2020 – juni 2021 

 

Formålet med projektet

– At oplyse beboere om bestyrelsesarbejde

– At give beboere kompetencer til at varetage bestyrelsesposter

– Rekruttering til- og fastholde beboere i afdelingsbestyrelser i boligorganisationer i Brøndby Strand.

Brøndby Strand er et mangfoldigt område med over 80 nationaliteter og potentialet herfra skal i spil gennem afdelingsbestyrelserne.

Vi målretter hvert forløb til jeres ledelsesform, og de områder I ønsker at fokusere på.

Igennem et dybdegående, længerevarende og praktisk forløb rådgiver vi jer, med mangfoldighed og rentabilitet i fokus. 

 

Metode

Forundersøgelse, strategiudvikling, aktiviteter, individuelle
samtaler (coaching), kompetence-opbygning, workshop, oplæg,
rekruttering, konflikthåndtering, fastholdelse og slutevaluering

Succesrate

Marts 2021: 20+ % mere mangfoldig afdelingsbestyrelse end 1. sept 2020
Juni 2021: 50 % af de (nye) rekrutterede bestyrelsesmedlemmer er fastholdt og fortsat medlem af afdelingsbestyrelserne.

Mød vores Ambassadør Martin Lemus her.

Til fordel for beboerdemokrati og Verdensmål

Projektet er støttet af

 

Spørgsmål?

Hiv fat i os på mail eller tlf. 3131 1379.

Vi står klar til at hjælpe.

Ahmad Durani & Mangfoldighedsteamet

1 + 11 =

Tilmeld nyhedsbrev